Menu

Nanovlákenné membrány pro vysoce účinnou filtraci vzduchu za vysokých teplot

Centrum organicke chemie s.r.o. je příjemcem dotace v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), Výzva I programu podpory APLIKACE

Logo-OPTAK

CZ.01.01.01/01/22_002/0000408

projekt_A

V rámci projektu budou vyvíjeny a testovány funkční nanovlákenné materiály pro vysokoteplotní filtrace. Během několika posledních let byla úmrtí na celém světě připisována částicovým hmotám neboli particulate matter (PM). Tyto shluky částic znečišťují ovzduší a primárně pocházejí z lidských výrobních činností, zejména pak vznikají při vysoko-teplotních procesech. Většina komerčně dostupných filtrů, které jsou funkční a účinné i za vysokých okolních teplot, však dokáží zachytit pouze částice větší než 10 μm. Nanovlákenné filtry mají ve srovnání s jinými komerčními filtry vynikající výkon filtrace vzduchu a jsou schopné zachytit částice menší než 1 μm. Většina nanovlákenných filtrů aktuálně funguje při běžných teplotách. Cílem předkládaného projektu je vyvinout účinný nanovlákenný materiál, který odolá teplotám nad 150 °C.