Menu

Služby

Nabízíme možnost transferu chemických procesů z laboratorního do průmyslového měřítka, který je nastaven na potřeby konečných uživatelů a současně jejich verifikaci v našich poloprovozních aparátech:
• optimalizace laboratorní syntézy,
• analýza a čištění výrobků,
• ověření postupů ve větším laboratorním měřítku (5 l),
• poloprovozní testy ve skleněném poloprovozu (do 100 l),
• převod technologie do průmyslové výroby.
03_500x5001

Up-scaling

10 l

02_500x5001

Up-scaling

100 l