Menu

Aktivity společnosti

Mezi klíčové aktivity COC patří výzkum, vývoj a transfer nových technologií do průmyslových realizací. COC představuje propojující prvek mezi akademickým výzkumem a řádnou průmyslovou realizací. COC je schopna optimalizovat nové aplikace podle potřeb konečného uživatele. Hlavními oblastmi zájmu jsou materiály pro tištěnou a flexibilní elektroniku, fotoaktivní procesy, aditiva pro povrchovou úpravu.
Naše výsledky byly začleněny do technologií pro textilní průmysl, kosmetiku, laky, úpravy vody, výrobu plastových materiálů, smart obaly, smart textilie a speciální hybridní bezpečnostní systémy.

COC provádí transfer technologických postupů výroby organických sloučenin z laboratorního měřítka přes skleněný poloprovoz (objem zařízení až 100 l) až na poloprovoz (objem zařízení až 600 l). Naše kapacity umožňují připravit produkt ve vysoké čistotě od miligramů po desítky kilogramů. Kromě toho je COC schopna čistit produkty ve všech popsaných objemech a charakterizovat vhodnými analytickými metodami (HPLC, UV/VIS, GC, NMR, GC/MS, LC/MS, TGA, IR, fluorescenční spektroskopie). Aplikace funkčních derivátů v tenkých vrstvách je možno charakterizovat elektrochemicky, měřením vodivosti, UV/VIS technikami a měřením tloušťky filmu pomocí profilometru.

Společnost COC byla založena v roce 2009 jako jedna ze soukromých výzkumných organizací. Od té doby se COC zaměřuje na spolupráci, inovace a udržitelnost s vizí vytvořit dlouhodobé hodnoty pro lepší budoucnost. Naše portfolio splňuje velmi specifické požadavky klientů mezi akademickými institucemi i průmyslovými společnostmi. Naše služby zahrnují zejména výzkum a vývoj se specializací na povrchové úpravy, elektroniku nebo fotoniku a optimalizaci syntézy pro potřeby trhu. Náš výzkum je zároveň zaměřen na klíčové otázky týkající se energetické účinnosti, obnovitelných a biologicky rozložitelných materiálů a odstraňování znečišťujících látek ze životního prostředí. Vzhledem k hluboké odborné znalosti v této oblasti, můžeme nabídnout přesné výzkumné zkušenosti. Nabízíme realizaci know-how i ve složitějších technologických záležitostech. Nabízíme také příležitost pro studenty získat zkušenosti v oblasti aplikovaného výzkumu.

Profil společnosti (stáhněte si pdf).
 

Právní struktura a vlastnictví

COC je součástí skupiny Kaprain Group. Konkrétněji spadáme pod společnost SYNTHESIA a.s. a její dceřinou společnost VUOS a.s. 


Společnost má vytvořené postupy zaručující genderovou rovnost, které jsou popsány v interní směrnici LOS 0024, „Zajištění genderové rovnosti v COC“. Tato směrnice obsahuje souhrn základních hodnot, zásad a pravidel souvisejících se zajištěním genderové rovnosti pro všechny zaměstnance, jejím cílem je vytvořit spravedlivé podmínky z hlediska pohlaví.