) Projects | COC
Menu
Společnost je zaměřená na oblast aplikovaného výzkumu s cílem urychlit přenos inovativních myšlenek z akademického prostředí do průmyslového měřítka. Máme bohaté zkušenosti umožňující optimalizaci a up scaling nových technologií

Za posledních 10 let jsme se účastnili
Patenty
Realizace
5
36
32+44
20

projektů v rámci 7. Rámcového programu a Horizon 2020 a jsme aktivní i při přípravě projektů pro Horizon Europe

projektů financovaných TAČR, MPO, MŠMT. Z toho 2 projektů v programu Centra kompetence a 2 projektů v programu Národní centra kompetence

Naše výsledky jsou chráněny 44 užitnými vzory a 32 patenty, z toho jsou 2 US, 1 EP a 4 WO

Realizovali jsme 20 ověřených technologií a to jak v našich poloprovozních aparátech, tak na aparátech našich partnerů