Menu

Fotosenzibilizátory

Některé typy sloučenin mohou po ozáření světlem definované vlnové délky uvolňovat reaktivní formy kyslíku. Tyto reaktivní formy kyslíku je možno využit v širokém spektru aplikací od léčby rakoviny až po redukci nebezpečného odpadu. Kromě široce popsaných aplikací TiO2, u kterých je třeba UV záření je naše pozornost zaměřena na ftalocyaninové deriváty, zejména díky jejich příznivým fotofyzikálním vlastnostem a aktivaci běžným viditelným interiérovým světlem.

Řízené uvolňování singletového kyslíku pro samočisticí procesy. (PRODUKTY)

Inhibice růstu bakterií a řas. (SEZNAM FTALOCYANINŮ)


Respirační ochranné materiály. (SEZNAM FTALOCYANINŮ)

Rozklad škodlivých látek (hormonů, léčiv) z odpadních vod. (SEZNAM FTALOCYANINŮ)