Menu

Prodloužená životnost procesních kapalin

Ve strojírenském průmyslu se procesní kapaliny používají jako stabilizované olejové emulze ve vodě s mnoha typy aditiv usnadňujících mazání, abrazivitu nebo chlazení. Olejové emulze jako takové vytvářejí ideální prostředí pro bakterie nebo řasy. Tento typ znečištění je nežádoucí zejména uvnitř zařízení s nepropustnou cirkulací řezných kapalin. Ve většině případů se mikroorganismy množí na biofilmech, které mohou ucpat cirkulaci a ohrozit bezpečnost obsluhy. Díky našemu inovativnímu produktu můžete prodloužit životnost řezných kapalin a snížit tak náklady na zpracování odpadů. Vyzkoušejte naše uživatelsky přívětivé aditivum PHOTOPHTHAL 5!