Menu

Příspěvek k péči o naše přírodní bohatství

Věděli jste, že třetina světové populace sladkovodních raků je ohrožena vyhynutím? Raci a další bezobratlí jsou ohroženi nadměrným rybolovem, ničením stanovišť a znečištěním.

Věříme, že bychom měli chránit naše původní vodní živočichy. Pro udržení populace ohrožených druhů a zvýšení výtěžků pro tržní účely jsou zavedeny umělé inkubační techniky. Mladí raci musí být chováni ve specializovaných akváriích nebo rybnících, dokud nedosáhnou dostatečného stupně vývoje. Část plůdků a mláďat je náchylná k onemocněním. Například každé třetí vajíčko je napadeno houbami, což vede k jejich trvalému poškození. K maximalizaci přežití raků je nezbytná laboratorní sterilizace a revitalizace chovného prostředí.

V rámci námi navrženého výzkumného programu jsme našli snadný a efektivní způsob, jak eliminovat přítomnost škodlivých látek pro raky, aby se zvýšila jejich natalita. Naše řešení je biologicky kompatibilní s přirozeným prostředím raků, protože neovlivňuje jejich růst ani jejich životní cyklus.