Menu

Inovativní povrchové úpravy vykazující snížená rizika přenosu infekcí

CZ.01.01.01/01/22_0000322

Řešení antimikrobiální a antivirové ochrany povrchů ve veřejném prostoru využívající systémy, které umožňují radikálně snížit koncentraci konvenčních biocidních přípravků s využitím fotoaktivních materiálů a které zvyšují účinky těchto biocidních látek. Systémy budou řešeny tak, aby se minimalizovalo nebezpečí migrace škodlivých látek do okolí, a tím byla významně snížena zátěž na lidské zdraví působením perzistentních mikropolutantů s dlouhodobými účinky.

Klíčová slova
ochrana před přenosem infekce, ochrana veřejných prostor, ochrana povrchů, aktivní antimikrobiální povrchy se samočistícími účinky, textilní materiály s antimikrobiálními a samočistícími účinky, organické fotokatalytické materiály.