Menu

Nanovlákenné membrány pro vysoce účinnou filtraci vzduchu za vysokých teplot

CZ.01.01.01/01//22_002/0000408

V rámci projektu budou vyvíjeny a testovány funkční nanovlákenné materiály pro vysokoteplotní filtrace.
Během několika posledních let byla úmrtí na celém světě připisována částicovým hmotám neboli particulate 
matter (PM). Tyto shluky částic znečišťují ovzduší a primárně pocházejí z lidských výrobních činností, zejména
pak vznikají při vysoko-teplotních procesech. Většina komerčně dostupných filtrů, které jsou funkční a účinné i 
za vysokých okolních teplot, však dokáží zachytit pouze částice větší než 10 um. Nanovlákenné filtry mají
ve srovnání s jinými komerčními filtry vynikající výkon filtrace vzduchu a jsou schopné zachytit částice menší
než 1 um. Většina nanovlákenných filtrů aktuálně funguje při běžných teplotách. Cílem předkládaného projektu
je vyvinout účinný nanovlákenný materiál, který odolá teplotám nad 150 OC.