Menu

Tenders

54/2019 Procesní viskozimetr

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do: 27.8.2019 do 10.00 hodin.

Zadávací list výběrového řízení přiložen níže.

ZLVŘ 54_19 Procesní viskozimetr