Menu

Elektronika

3,4-ethylendioxythiofen (EDOT)
reaktivní monomer pro vodivé polymery
Poly (3,4-ethylendioxythiofen) (PEDOT)
disperze vodivého polymeru s alternativními dopanty

Povrchová úprava

Cosol E
vodná polymerní mikrodisperze pro kosmetiku
Fotoprotektivní fólie
samolepicí fólie s reaktivně vázaným UV absorbérem
Sitech 31G 10
hydrofobní lak pro umělý kámen
Soltex EE
reaktivní UV absorbér pro akrylátové kopolymery
Soltex E279
ochrana dřevěných povrchů
Soltex 1052
reaktivní UV absorbér pro konečnou úpravu textilií
Veropal PSA3
lepidlo stabilizované proti UV záření
Veropal UV40
akrylová pryskyřice stabilizovaná proti UV záření
Tiodisperzní NA-AS
TiO2 mikrodisperze pro samočisticí aplikaci

Fotosenzibilizátory

Ftalocyaninové deriváty
funkcionalizované ftalocyaniny (viz seznam produktů)
Deriváty diketopyrrolopyrrolu
funkcionalizované diketopyrrolopyrroly (viz seznam produktů)
Perylenové deriváty
funkcionalizované peryleny